Lægevejen

Lægerne

Rikke Kjær Larsen (f. 1970)
Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Uni 1999
 • Speciallæge i Almen medicin
 • Praktiserende læge sept. 2008

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med den danske sygesikring
rikke

Sune Uhrenholt Kristensen (f. 1972)
Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Uni år 2000
 • Speciallæge i almen medicin i 2006
 • Praktiserende læge siden 2012

Medlem af:

 • Den almindelige danske lægeforening
 • Overenskomst med den danske sygesikring
sune
   

Dorthe Larsen